Ar kariva sukelia svorio mažėjimą

Įsijungus apsaugos automatikai, reak­ torius išsijungė, grandininė reakcija jame buvo sustabdyta, tačiau dėl liekamosios šilumos temperatūra aktyviojoje zonoje kilo toliau. Įdomu tai, kad radioaktyvumas atrastas visiškai atsitiktinai. Radiacinė sauga , panaudoto kuro perkrovimo sistema, kuro saugykla ir kt. Po metų Čikagos universitete įgyvendinant Jungtinių Valstijų Manhatano projektą, kuriam vadovavo fizikos Nobelio premijos laureatas Enrico Fermi, buvo pastatytas pirmasis pasaulyje branduolinis reaktorius Chicago Pile Atominės elektrinės turbinos dažniausiai veikia sočiaisiais arba šiek tiek perkaitintais garais. Japonija užpuolė Perl Har- borą.

Paryžius, Tarptautinė energe­ tikos agentūra International Energy Agency Šiuo metu Rusija kuria pirmąją pasaulyje plaukiojančią atominę jėgainę - baržą, kurią naudos Arktyje, visur, kur tik pri­ reiks elektros. Jos du branduoliniai reaktoriai, kurie buvo pritaikyti iš atominių ledlaužių, gamins 70 MW energijos. Šią plaukiojančią atominę stotį Akademik Lomonosov pla­ nuojama pradėti eksploatuoti metais.

Jungtinės Valstijos pirmą plaukiojan­ čią atominę jėgainę buvo įrengusios buvusiame Antrojo pasaulinio karo laive Liberty Ship dar septintajame XX a. Į rinką taip pat sparčiai žengia Kinija: tiki­ masi, kad pirmoji plaukiojanti šios šalies atominė elektrinė pradės gaminti elektros energiją maždaug metais. Branduolinės fizikos mokslinis biuletenis Bulletin of the Atomic Scientists. World Nuclear News. Galimi tik apytiksliai skaičia­ vimai. Didelė tikimybė, kad pirmieji radiaciją tyrinėję mokslininkai taip pat pacientai, apšvitinti per didelėmis rentgeno spinduliuotės dozėmis29kaip ir Marie Curie, vėliau mirė nuo vėžio ar kitų su radiacija susijusių ligų - nuo to, ką patys tyrinėjo.

Nors Curie kaip ir jos kolegų sveikata dėl atliekamo darbo nuolat prastėjo, iki pat savo mirties m. Viena iš dviejų Curie dukterų ir žentas, kurie tęsė jos pradėtą darbą ir taip pat buvo apdovanoti Nobelio premija, irgi mirė nuo radiacijos.

Gali būti, kad branduolinę galią turinčiose ir biurokratų korupcija garsėjančiose šalyse, pavyzdžiui, Pakistane, Irane ar Siaurės Korėjoje, tai daroma iki šiol. Remiantis viešai prieinama informacija, galima teigti, kad pasaulyje yra įvykę apie 70 su branduoliniais reak­ toriais ir radiacija susijusių, žmonių aukų pareikalavusių 29 Sansare, K.

Dentomaxillofacial Radiology 40, Nr. The New York Times, Įdomu, kad dauguma šių incidentų įvyko dėl netinkamai suderintos medicininės radioterapijos įrangos arba jos vagysčių. Pavyzdžiui, metų rugsėjį daugiau nei žmonių buvo apšvitinti Brazilijos mieste Gojanijoje, kai iš vienos griaunamos ligoninės vagys pavogė plieno bei švino kap­ sulę ir vėliau ją išmontavo. Radioterapijos prietaisuose naudojamą kapsulę, kurioje buvo radioaktyviojo cezio, vienas tų žmonių saugojo savo kieme.

Ten pat abu nusi­ kaltėliai keletą dienų ją ardė, kol pramušė apsauginį plieno apvalkalą. Per tą laiką abu vyrai ėmė jaustis blogai, tačiau manė, kad dėl apsinuodijimo maistu, tuo nė kiek neįtar­ dami savo grobio.

Vėliau pažeistą kapsulę jie pardavė metalo laužo supirkėjui Devairui Ferreirai. Dar tą patį vakarą Devairas pastebėjo, kad jos viduje esanti medžiaga melsvai švyti, ir pamanė ją esant ar kariva sukelia svorio mažėjimą - gal net antgam­ tinę.

Pirmosios atominės elektrinės

Kad niekas nepavogtų, jis saugojo kapsulę namuose, kur gyveno kartu su žmona Gabriela, taip pat davė jos detalių ir miltelių draugams bei šeimos nariams. Tarp jų buvo Devairo brolis, kuris šiek tiek cezio miltelių davė savo šešerių metų dukrytei. Sužavėta magiškai melsvo jų švytėjimo, mergaitė žaidė, apsipildama jais lyg kalėdiniais blizgučiais, šiek tiek radioaktyviųjų dalelių netgi nurijo.

Tuo metu du Devairo darbuotojai keletą dienų toliau ardė kapsulę, stengdamiesi ištraukti jos viduje buvusį šviną. Robert, dr. Trumpa branduolinės energetikos istorija 27 Gabriela pirmoji atkreipė dėmesį į didelius savo ir kitų šeimos narių negalavimus. Gydytojas ir jai sakė, jog tai alerginė reakcija į netinkamą maistą, bet ji buvo įsitikinusi, kad ją ir šeimą susargdino būtent toji neįprasta medžiaga, kuria visi taip žavėjosi.

Document Information

Gabriela išprašė kapsulę iš kito metalo laužo supirkėjo, kuriam ji jau buvo perparduota, ir sėdusi į autobusą nugabeno į artimiausią ligoninę. Pats Devairas Ferreria išgyveno, nors buvo apšvitintas didesne cezio doze negu kitos keturios aukos. Per šį dvi savaites trukusį incidentą kapsulė buvo pažeista ir keletą kartų gabenama iš vienos vietos į kitą, todėl keli miesto rajonai buvo užteršti taip, kad nemažai pastatų prireikė netgi nugriauti. The Radiological Accident in Goiania.

Nuo seno pavojais ir rizika garsėjančiame anglių gavybos sektoriuje įvyksta išties daug nelaimingų atsitikimų.

Vien 32 didžiausios pasaulyje anglių šachtų ava­ rijos iš viso nusinešė beveik 10 žmonių gyvybių, o visi JAV anglių gavybos sektoriuje nuo metų įvykę nelai­ mingi atsitikimai pareikalavo net 15 aukų.

jiems 49 ir​​ negaliu numesti svorio svorio taškų svorio netekimo jauniklį fil a

Dėl dujų sukelto sprogimo Kinijos Bensi anglių kasykloje tąkart žuvo 1 angliakasiai. Tiksli šio spro­ gimo priežastis taip ir nebuvo nustatyta, nes per jį žuvo visi šių apylinkių gyventojai, tačiau manoma, kad nelaimę prišaukė prasta vamzdyno priežiūra arba, kas labai tikė­ tina, žmonių, mėginusių vogti naftą, tyčiniai veiksmai.

Nėra labai patikimas informacijos šaltinis, bet skaičiai išties iškalbingi. Ligų kontrolės ir profilaktikos cen­ trai Centers for Disease Control and Preventionm. Encyclopedia Britannica interneto versija. Ludington Daily News, m.

Trumpa branduolinės energetikos istorija 29 įvyko netoli Rusijos miesto Ufos. Kai stambiame dujų vamzdyne greta atokios Transsibiro geležinkelio magistra­ lės atšakos ėmė pratekėti dujos, užuot suradę šio nuotėkio vietą ir suremontavę vamzdį, darbininkai tik padidino jame dujų slėgį.

Dėl to visame slėnyje, per kurį driekėsi vamzdynas, ėmė kauptis degus benzino ir propano-butano mišinys. Žmonės net už maždaug 8 kilometrų pranešė užuodžią dujų kvapą. Kaip tei­ gia Michailas Moisejevas, SSRS karinių pajėgų generali­ nio štabo viršininkas, abu lokomotyvai ir visi 38 vagonai nulėkė nuo bėgių ir sudegė. Per šią katastrofą žuvo žmonės, iš jų - vaikų. Pekine riebalų deginantis balzamas Centrinė meteorologijos 39 Keller, Bill.

The New York Times, m. Sputnik News. Iš tiesų, taifūnui įsisiautėjus, per vieną valandą iškrito net mm kritulių.

Susideda iš keturių VVER vienetų, kurie buvo pradėti eksploatuoti, ir m. Stotyje buvo pastatyti keturi jėgainiai: du su šiluminiais reaktoriais ir du su greitaisiais reaktoriais.

Dėl to kilusi 11 kilometrų pločio ir 50 kilometrų per valandą greičiu viską pakely šluojanti banga pražudė stulbinamą skaičių - net - žmonių ir dar 11 milijonų paliko be pastogės. Per šią katastrofą nuo žemės paviršiaus buvo nušluotos ištisos bendruomenės. Vienas pirmųjų atvejų - 6,2 kg plutonio rutulys, dviem skirtingais atvejais pasiekęs kritinę masę Los Alamoso branduolinių tyrimų laboratorijoje, Naujojoje Meksikoje, JAV. Hurricane Science. Peoples Daily Online.

Trumpa branduolinės energetikos istorija 31 ant šio rutulio per klaidą užmetė neutronus atspindinį bloką ir iš karto sukėlė nekontroliuojamą branduolinę grandininę reakciją. Jis mirė [nuo spindulinės ligos] po dvidešimt penkių dienų.

Nors iš karto po šio incidento buvo sugriež­ tintos saugos taisyklės, po mažiau nei metų su tuo pačiu plutonio rutuliu įvyko dar vienas nelaimingas atsitikimas. Tada fizikas Louisas Slotinas netyčia leido rutulio paviršiui susiliesti su neutronus atspindinčiais berilio pusrutuliais ir taip pasiekti kritinę masę.

  • 2 savaites sulieknėti
  • Žindymas numeta svorio po 6 mėnesių
  • Geriausi 30 dienų svorio metimo iššūkiai
  • Liudvikas Kimtys, prof.

Baisiausią branduolinio reaktoriaus avariją Didžiojoje Britanijoje sukėlė netinkamas dviejų iki tol Vindskeile dab. SelafildasKambrijos grafystėje, veikusių plu­ tonio gavybos reaktorių pertvarkymas gaminti tričiui, kuris buvo reikalingas termobranduolinėms bomboms.

A Review of Criticality Accidents. Amerikos fizikos draugija American Physical Society. Tad šių reaktorių aktyviojoje zonoje inžinieriai atliko tam tikrus patobulinimus, dėl kurių tapo įmanoma gaminti tritį, tačiau saugumo sąskaita. Po pirmųjų bandymų nekilus jokių akivaizdžių problemų, tritį pradėta gaminti visu pajėgumu. Iš pradžių niekas nesuprato, kad modifika­ vus reaktorių smarkiai pakito šilumos pasiskirstymas jo aktyviojoje zonoje - dabar reaktorius pernelyg įkaisdavo tose dalyse, kurios anksčiau likdavo vėsios, tačiau jutikliai temperatūrai matuoti nebuvo sumontuoti.

Problema pastebėta tik pradėjus eksploatuoti reaktorius, kai jau buvo per vėlu ką nors pertvarkyti.

Tik pradėjęs skaityti knygas apie Černobylio AE, itin sunkiai suprasdavau, kas jose rašoma. Su laiku ir perskaitęs daugybę knygų ėmiau lengviau susigaudyti technologijose ir terminologijoje, bet vis tiek neapleido jausmas, kad ši literatūra paprastam žmogui pernelyg sun­ kiai įkandama. Černobylio katastrofa yra vienas labiausiai neįtikėtinų ir reikšmingiausių pastarojo šimtmečio įvykių pasaulyje, tačiau tik nedaugelis žmonių suvokia, kas tada iš tiesų įvyko. Iš dalies tai galima paaiškinti tuo, kad visa informa­ cija, paskelbta per penkerius metus po avarijos, buvo iškraipoma, siekiant plėtoti pasirinktą versiją - kad už tai atsakingas elektrinės personalas. Kiekviena knyga, dokumentinis filmas, P rata rm ė 9 laikraštis ar interneto svetainė pasakojo šiek tiek skirtingą šios istorijos versiją, be to, prieštaravimų gana dažnai pasitaiko net ir šiandien.

Išspręsta ji buvo paprastai, bet labai nepatikimai: grafitas būdavo įkaitina­ mas, o tada jam leidžiama atvėsti ir grįžti į pradinę būseną, laipsniškai atiduodant susikaupusią energiją. Netru­ kus jie pastebėjo, kad energijos atidavimas vyksta ne taip, kaip tikėtasi. Reaktoriaus operatoriai antrą kartą įkaitino jo aktyviąją zoną, tačiau spalio osios ryte suprato, kad kažkas negerai. Sulėtėjus energijos atidavimui grafite, aktyviosios zonos temperatūra turėjo nukristi, tačiau nenukrito.

Trumpa branduolinės energetikos istorija 33 uranas. Iš pradžių buvo teigiama, kad užsidegė grafitas, bet vėlesni tyrimai parodė, kad vis dėlto degė uranas. Tada, nesupratę šio svarbaus dalyko, reaktoriaus opera­ toriai padidino į aktyviąją zoną pučiamo oro srautą, kad ją atvėsintų, bet tik dar labiau paspartino degimą. Būtent tada jie pastebėjo, kad kamino viršuje sumontuotų radia­ cijos matuoklių rodmenys peržengė skalių ribas.

Skubiai atlikus rankinį reaktoriaus patikrinimą, paaiškėjo, kad jis dega ir kad užsiliepsnojo prieš geras dvi dienas. Iš pradžių karštligiškai mėginta užgesinti gaisrą anglies dioksidu ir ar kariva sukelia svorio mažėjimą, vėliau tuometis Vindskeilo atominio komplekso vadovas Tomas Tuohy'is įsakė evakuoti darbuotojus, išskyrus pagrindinį personalą, o aušinimo ventiliatorius išjungti.

Tada jis pats keletą kartų lipo ant kamino viršaus, pro kurį buvo matyti užpakalinė reaktoriaus dalis, norė­ damas patikrinti, ar gaisras užgeso. Oxford Dictionary of National Biography Oxford: Oxford University Press,p.

Nobelio premija. Pasakojimas apie jį - labai įtraukianti istorija, apie kurią siūlau paskaityti plačiau. Nacionalinė radiologinės saugos valdyba National Radiological Protection Board Windscale, Anatomy of a Nuclear Accident. New York: St. Martins Press, Bloomington, IN: AuthorHouse,p. New York: Pegasus Books,3 skyrius. Trumpa branduolinės energetikos istorija 35 Pirmoji rimta, keleto žmonių gyvybes nusinešusi bran­ duolinio reaktoriaus avarija JAV istorijoje įvyko metų sausio 3 dieną JAV karinių pajėgų eksperimentiniame reaktoriuje SL Inžinieriams atliekant jo priežiūrą, pri­ reikė atjungti stambų pagrindinį valdymo strypą nuo jo pavaros mechanizmo.

Tam reikėjo, kad operatorius kariuomenės specialistas Johnas Bymesas rankiniu būdu kilstelėtų strypą keletą centimetrų į viršų.

AE klasifikacija

Tačiau šis iškėlė strypą per daug, taip akimirksniu sukeldamas nepertrau­ kiamą branduolinę grandininę reakciją. Vanduo aktyvio­ joje zonoje pradėjo garuoti ir garai sprogo; slėgio banga iš vidaus nubloškė dangtį ir pakėlė į viršų visą reakto­ riaus korpusą, išmušdama valdymo strypus ir apsauginių skydų kaiščius. Vienas tokių kaiščių nuo kirkšnies iki peties pervėrė ant reaktoriaus viršaus stovėjusį elektriką Richardą C.

Leggą ir prismeigė jį prie lubų. Byrnesą nužudė vanduo ir garai, o netoli stovėjęs stažuotojas mirė vėliau nuo patirtų sužalojimų. Pasigirdo kalbų, kad tai nebuvęs nelaimingas atsitikimas, bet veikiau savižudybė, kartu nusinešusi kitų žmonių gyvybes, nes Bymesas esą įtarė, kad žmona užmezgusi romaną su kitu jo pamainos operatoriumi. Nors lėtinimo strypai buvo aktyviojoje zonoje ir 54 Stacy, Susan M. Dar statant šį reaktorių, vienas suvirintojas netyčia išmetė lydmetalį, o šis nukrito ant šilumnešio kanalo, dėl to jame atsirado mikroskopinis įtrūkis.

Per pratybas, veikiant slėgiui, įtrūkis padidėjo.

kaip numesti svorio ant nelygumų svorio metimo papildas 180

Tai vienas iš aukščiausių rodiklių pasaulyje, pagal jį mus lenkia tik Prancūzija. Perspektyvos ir problemos Tačiau tolesnė žmonijos pažanga ir intensyvi pramonės, žemės ūkio, transporto ir kitų gamybos sričių plėtra ypač Kinijoje, Indijoje ir kitose besivystančiose šalyse neatsiejama nuo augančių energetinių poreikių. Kita vertus, senka gamtinės naftos ir dujų atsargos, atmosferoje ir kituose aplinkos sanduose kaupiasi žalingi aplinkai ir žmogui degimo produktai.

Šios aplinkybės privertė palankiau žiūrėti į branduolinę energetiką, kurios pagrindiniai privalumai — labai švari gamyba, mažos kuro sąnaudos ir maža elektros energijos gamybos savikaina. Naujausi moksliniai laimėjimai leidžia geriau įvertinti galimų avarijų scenarijus, tikimybes ir padarinius, numatyti priemones, kaip tokių įvykių išvengti.

Atomo branduolys: žmonijos priešas ir draugas

D ėl naujų medžiagų, naudojamų branduolinėje energetikoje, ir naujų technologijų, diegiamų gaminant reaktorius, branduolinį kurą, kontrolės ir valdymo sistemų elementus ir įrenginius, ypač išaugo branduolinių jėgainių sauga ir patikimumas. Pirmasis trečiosios kartos milijonų vatų galios reaktorius pradėjo veikti Japonijoje, Kašivazaki Kariva elektrinėje, metais.

Jo statybos kaina — apie JAV dolerių vienam kilovatui galios, elektros energijos savikaina sudarė tik apie 7 centus už kilovatą. Projektuojama veikimo trukmė — 60 metų. Tai lengvo vandens nuo iki milijonų vatų galios reaktorius, pasižymintis aukšta kuro išdegimo geba ir 36 proc.

Vienas iš tokių reaktorių sumontuotas Suomijoje, statomoje Olkiluoto elektrinėje, jo kaina apie 3 milijardus eurų. Trečiosios kartos branduoliniai reaktoriai yra pretendentai pasirenkant reaktorių naujajai Visagino atominei elektrinei.

Ketvirtosios kartos reaktoriai — tai ateities reaktoriai, jų statyba numatoma po metų.

numesti svorio hcc geriausias karštos arbatos svorio metimas

Šiuo metu pasaulyje statomi 35 reaktoriai, kurių suminė galia — apie 26 milijardus vatų. Daugiausia jų — Rusijoje 7 reaktoriaiKinijoje 6Indijoje 6. Iki metų Rusija planuoja pastatyti net 27 reaktorius, Indija — 30, Kinija — Pagal reaktoriaus tipą populiariausi net 26 suslėgto lengvojo vandens reaktoriai. Naują termobranduolinės lengvųjų branduolių jungimosi energetikos erą pradės milijonų vatų galios termobranduolinis ITER International Thermonuclear Experimaental Reactor reaktorius, pastatytas Kadaraše, Pietų Prancūzijoje susitarimas pasirašytas metais, statyba truks apie 10 metų.

Tai tarptautinis projektas, pademonstruosiantis termobranduolinės elektrinės galimybes. Branduolinė energetika, kaip ir bet kuri kita pramonės šaka, neįmanoma be atliekų.

Radioaktyviosios atliekos — tai panaudotas branduolinis kuras ir kitos medžiagos, užterštos radionuklidais arba turinčios jų savo sudėtyje, kai radionuklidų koncentracijos arba jų aktyvumas viršija nebekontroliuojamus švarumo lygius. Radioaktyviosios atliekos skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę, todėl turi būti tvarkomos taip, kad nekeltų grėsmės aplinkai ir žmonėms viso branduolinės ar kariva sukelia svorio mažėjimą ciklo metu.

Branduolinė energetika Lietuvoje Lietuvoje šie principai įteisinti Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymu, pagal kurį visa radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistema susideda iš aiškių technologinių grandžių, įgyvendinamų nuosekliai viena po kitos — nuo radioaktyviųjų atliekų susidarymo iki jų palaidojimo.

Dalis radioaktyviųjų atliekų gali būti išmetamos į aplinką skystos, dujinės arba laidojamos kaip neradioaktyvios, jei neviršija teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais nustatytų nebekontroliuojamų lygių. Viršijus nebekontroliuojamus aktyvumo lygius, atliekos rūšiuojamos, apdorojamos arba perdirbamos ir paruošiamos laidojimui arba laikinam saugojimui. Sudėtingiausia radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir perdirbimo grandis yra panaudoto branduolinio kuro tvarkymas. Į šią sąvoką įeina pirminis kuro saugojimas laukiant, kol suskils trumpaamžiai nuklidaikuro perdirbimas, išskiriant transuraninius elementus, uraną bei ilgaamžius nuklidus, galutinis didelio aktyvumo ilgaamžių atliekų palaidojimas arba transmutacija intensyviame neutronų sraute.

Ne visos branduolinės valstybės įvaldė pramonines panaudoto branduolinio liepdamas partneriui mesti svorį perdirbimo technologijas. Didžiausi techniniai pajėgumai sukoncentruoti Selafildo panaudoto branduolinio kuro perdirbimo komplekse. Didžioji Britanija ir Prancūzija perdirba dalį belgų, vokiečių, šveicarų ir kitų šalių panaudoto branduolinio kuro.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę mūsų mokslininkams tenka spręsti daugybę branduolinės pramonės keliamų mokslinių taikomųjų uždavinių. Lietuvos energetikos institutas yra lyderis termohidraulikos, branduolinės saugos, avarijų analizės srityse, Fizikos institutas — neutronų fizikos, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, radiacinės saugos ir radioekologijos srityse.

Šios programos tikslas — parengti aukštos kvalifikacijos branduolinės energetikos fizikos specialistus ir suteikti būtinų universitetiniam išsilavinimui socialinių bei humanitarinių mokslų žinių. Studentai, baigę studijas pagal šią programą, įgis fizikos bakalauro akademinį laipsnį, dalis iš jų galės toliau tęsti studijas pagal specializuotas magistrantūros programas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, o po jų — studijuoti doktorantūroje. Nuo pat jo įkūrimo m. Jis pagamino daugiau nei 60 milijardų kWh elektros energijos.

Uploaded by

Stotį sudaro trys maitinimo blokai su RBMK reaktoriais, kurie buvo pradėti eksploatuotiir metais. Į kiekvieną maitinimo bloką įeina: vienas reaktorius, kurio šiluminė galia yra MW, ir du turbinos generatoriai, kurių kiekvieno galia yra MW.

Po metų visoje JAV buvo intensyviai statomos atominės elektrinės. Dauguma Amerikos atominių elektrinių buvo pastatytos po 15 metų po m.

kaip psichiškai pasirengti numesti svorio kaip moteris gali deginti riebalus

Jei avarija Černobylio atominėje elektrinėje prisimenama kaip pirmoji avarija, tai taip nėra. Avariją sukėlė pažeidimai reaktoriaus aušinimo sistemoje ir daugybė eksploatuojančio personalo klaidų. Dėl to ištirpo branduolinis kuras.

Avarijos padarinių pašalinimas užtruko apie milijardą dolerių, pašalinimo procesas truko 14 metų.

Po avarijos Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė pakoregavo visų valstijos atominių elektrinių eksploatavimo saugos sąlygas. Tokie pokyčiai sulėtino bendrosios pramonės plėtrą JAV. Pabaigoje Jungtinėse Valstijose veikė reaktoriai. Šiandien JAV užima pirmąją vietą pasaulyje pagal branduolinių reaktorių skaičių. Nuo XXI amžiaus pradžios metais Amerikoje buvo uždaryti keturi reaktoriai, pradėta statyti dar keturi.

JAV vyriausybė priėmė naujas energetikos politikos gaires m. Į jį įtrauktas branduolinės energetikos plėtros vektorius, kuriant naujo tipo reaktorius su tinkamesniu efektyvumo koeficientu, ir naujos panaudoto branduolinio kuro perdirbimo galimybės. Į planus iki m. Buvo įtraukta kelių dešimčių naujų branduolinių reaktorių, kurių bendra galia siekia 50 MW, statyba.

Be to, norint pasiekti esamų atominių elektrinių pajėgumų padidėjimą apie 10 MW. JAV pirmauja pagal atominių elektrinių skaičių pasaulyje Įgyvendinus šią programą, metais Amerikoje buvo pradėti statyti keturi nauji reaktoriai - du iš jų Vogtl atominėje elektrinėje, o kiti du - VC Summer. Susidariusi šiluma aktyvi zona branduolinis reaktorius, perduodamas tiesiogiai arba per tarpinį aušinimo skystis darbinis skystis daugiausia vandens garaikuriuo varomos garo turbinos su turbinos generatoriais.

AES iš esmės yra analogiška įprastinei šiluminė elektrinė TPPkuris vietoj garo katilo naudoja branduolinį reaktorių.

Tačiau, nepaisant branduolinių ir šiluminių elektrinių pagrindinių termodinaminių schemų panašumo, tarp jų yra didelių skirtumų. Pagrindiniai iš jų yra aplinkosauginiai ir ekonominiai atominių elektrinių pranašumai prieš šilumines jėgaines: atominėms elektrinėms deguonies deginimui nereikia deguonies; jie praktiškai neteršia aplinkos siera ir ar kariva sukelia svorio mažėjimą dujomis; branduolinio kuro kaloringumas yra žymiai didesnis skilus 1 g U arba Pu izotopų išsiskiria 22 kWh, o tai prilygsta kg anglies energijaio tai smarkiai sumažina jo tūrį ir transportavimo bei tvarkymo išlaidas; pasaulio branduolinio kuro energetiniai ištekliai gerokai viršija natūralias angliavandenilių kuro atsargas.

Be to, norint naudoti bet kokio tipo branduolinius reaktorius kaip energijos šaltinį, reikia pakeisti įprastose šiluminėse elektrinėse taikomas šilumines schemas ir, pavyzdžiui, į atominės elektrinės struktūrą įtraukti naujus elementus. Radiacinė saugapanaudoto kuro perkrovimo sistema, kuro saugykla ir kt. Šiluminės energijos perdavimas iš branduolinio reaktoriaus į garo turbinas atliekamas naudojant aušinimo skystį, cirkuliuojantį sandariais vamzdynais, kartu su cirkuliaciniais siurbliais, kurie sudaro paskambino.

Įprastas ir sunkus vanduo, vandens garai, skysti metalai, organiniai skysčiai ir kai kurios dujos pavyzdžiui, helis, anglies dioksidas yra naudojami kaip šilumos nešėjai. Kontūrai, kuriais cirkuliuoja aušinimo skystis, visada yra uždaryti, kad būtų išvengta radioaktyvumo nutekėjimo, jų skaičių daugiausia lemia branduolinio reaktoriaus tipas, taip pat darbinio skysčio ir aušinimo skysčio savybės.

AE su vienos kilpos grandine pav. Kai kaip aušinimo skystis naudojamos inertinės dujos, pavyzdžiui, helis, kuris nėra aktyvuojamas šerdies neutronų lauke, biologinė apsauga būtina tik aplink branduolinį reaktorių, nes aušinimo skystis nėra radioaktyvus.

Aušinimo skystis - darbinis skystis, šildomas reaktoriaus šerdyje, patenka į turbiną, kur jo šiluminė energija paverčiama mechanine energija, o tada elektros generatoriuje - elektros energija. Labiausiai paplitusios vienos grandinės atominės elektrinės su branduoliniais reaktoriais, kuriose aušinimo skystis ir neutronų moderatorius tiekia vandenį.

Darbinis skystis susidaro tiesiai šerdyje, kai aušinimo skystis kaitinamas iki virimo. Rusijoje tapo plačiai paplitę verdančio vandens aušinimo reaktoriai su grafito moderatoriumi - RBMK didelės galios kanalų reaktorius. Naudojant dvigubos grandinės schemą pav.