Robio vaivorykštės svorio kritimas.

Euro grupė pareiškė, kad valstybės narės, kurioms tebetaikoma SAP korekcinė dalis, turėtų užtikrinti, kad būtų laiku ištaisyta perviršinio deficito padėtis, vėliau — kad būtų tinkamai artėjama prie vidutinės trukmės tikslo ir kad būtų laikomasi skolos taisyklės[ 28 ]. Darbo užmokesčio augimas, vertinant pagal skirtingus rodiklius, m. Iš tiesų, galėjo būti daromas mažesnis spaudimas derantis dėl darbo užmokesčio, nes dėl mažų naftos kainų padidėjo samdomųjų darbuotojų darbo užmokesčio perkamoji galia. Žengia prie suveriamojo lango ir užtraukia sunkias raudo­ nas užuolaidas.

B pav. Dabartinio atsigavimo laikotarpiu prie disponuojamųjų pajamų augimo prisidėjo sąlyginai aktyvus darbo vietų kūrimas. Ankstesnio atsigavimo laikotarpiu, priešingai, disponuojamųjų pajamų augimą skatino beveik vien kylantis darbo užmokestis, o užimtumas iš tiesų mažėjo.

Be to, nors daliai nominaliojo pajamų augimo pakenkė infliacija, šis poveikis buvo gerokai mažesnis nei ankstesnio atsigavimo laikotarpiu, nes, nuo m. Sukauptas poveikis realiosioms disponuojamosioms pajamoms procentiniais punktais Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Ekonomikos teorijoje teigiama, kad namų ūkių vartojimą labiau turėtų paveikti užimtumo augimas nei realus darbo užmokesčio didėjimas, visų pirma dėl to, kad užimtumo augimas išlieka ilgiau nei darbo užmokesčio augimas[ 11 ].

Todėl šis užimtumo didėjimas gali dar labiau nei panašaus masto pakilęs darbo užmokestis reikšti, kad didėja nuolatinės pajamos. Šiuo faktu galima paaiškinti tai, kodėl vartotojai labiau reaguoja į dabartinio užimtumo augimo nei į dabartinio darbo užmokesčio kilimo svyravimus[ 12 ]. Be to, iš mikroekonominių duomenų robio vaivorykštės svorio kritimas, kad bedarbiai arba ekonomiškai neaktyvūs gyventojai yra labiau vaistažolių ir mineralų norint numesti svorio vartoti nei dirbantys asmenys[ 13 ].

Kadangi bendrųjų darbo pajamų padidėjimą dėl užimtumo svyravimų labiausiai pajunta ekonomiškai neaktyvūs arba nedirbantys asmenys, tai padeda paaiškinti, kodėl bendrai vartojimas tuo pačiu laikotarpiu į užimtumo svyravimus reaguoja labiau nei į darbo užmokesčio kilimo svyravimus.

Todėl didesnis užimtumo poveikis realiosioms disponuojamosioms pajamoms dabartinio atsigavimo laikotarpiu atitinka didesnį vartojimo augimą. Mažesnės energijos kainos dabartinio atsigavimo laikotarpiu taip pat padarė poveikį aktyviam vartojimo augimui. Nepaisant to, teigiamas mažesnių naftos kainų poveikis vartojimo augimui ima nykti, nes didžioji nenumatytų pajamų dalis jau išleista.

Vertinant istorinės perspektyvos atžvilgiu, paprastai vartojimas pavėluotai reaguoja į naftos kainų pokyčius. Vis dėlto pastaruoju metu naftos kainų mažėjimas greičiau nei ankstesniais naftos kainų kritimo laikotarpiais paveikė vartojimą — tai įrodo palyginti silpna namų ūkių taupymo lygio reakcija į nenumatytas realiąsias pajamas žr. C pav. Taupymo lygis ir naftos kainos eurais ir procentais Šaltiniai: Bloomberg Finance L. D pav. Namų ūkių įsiskolinimas ir vartojimas procentiniais punktais ir procentais; pokyčiai, palyginti su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu, remiantis ketvirčio duomenimis Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai.

Pastaba: namų ūkių įsiskolinimas apibrėžiamas kaip namų ūkiams suteikiamų paskolų ir namų ūkių bendrųjų nominaliųjų disponuojamųjų pajamų santykis. Kitas veiksnys, darantis poveikį dabartinio atsigavimo tvarumui, yra susijęs su tuo, kad dabartinio augimo, kurį lemia vartojimas, neskatina didėjantis namų ūkių įsiskolinimas apibrėžiamas kaip namų ūkiams suteikiamų paskolų ir namų ūkių bendrųjų nominaliųjų disponuojamųjų pajamų santykis.

Kitaip nei laikotarpiu iki krizės, vartojimo augimą euro zonoje lydėjo nuoseklus namų ūkių įsiskolinimo mažėjimas žr. Taip pabrėžiamas vartojimo nulemtas ekonomikos atsigavimo tvarumas ir lankstumas.

Ekonomikos atsigavimą daugiausia skatina vartojimas, be to, daugėja ir kitų veiksnių, įskaitant pamažu didėjančias vidaus investicijas, kurias skatina robio vaivorykštės svorio kritimas ECB pinigų politikos pozicija.

Laikotarpiu nuo m. Kartu m. Bendras sąlyginai mažų naftos kainų ir euro kurso kritimo — m.

Vis dėlto, kadangi yra ženklų, kad visuotinis ekonomikos atsigavimas gali šiek tiek sustiprėti, tikimasi, kad eksportas iš ne euro zonos šalių pradės sparčiau augti kartu didėjant ir užsienio paklausai — taip ekonomikos plėtra sustiprės.

Apskritai dabartinio atsigavimo tvarumą sustiprina didėjančios namų ūkio pajamos, tam teigiamą poveikį daro didėjantis užimtumas, nuolatinis namų ūkių sektoriaus finansinio įsiskolinimo mažinimas ir didėjantis ekonomikos augimą skatinančių veiksnių skaičius. Kainų ir sąnaudų raida m. Dėl to m. Grynoji infliacija pagal SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų, nerodė aiškaus didėjimo ir m. Infliacijai pagal SVKI didžiausią poveikį darė energijos kainų pokyčiai žr. Pavasarį bendroji infliacija buvo neigiama, tačiau po to pamažu didėjo.

Palyginti su balandžio mėn. Tačiau įvairūs alternatyvūs grynosios infliacijos rodikliai nerodo jokios aiškios didėjimo tendencijos žr. Infliacinio impulso stoką lėmė netiesioginis robio vaivorykštės svorio kritimas slopinantis naftos ir kitų žaliavų kainų poveikis, pasireiškiantis po tam tikro laiko. Apskritai vidaus sąnaudų spaudimas, ypač darbo užmokesčio kilimas, taip pat nebuvo didelis žr. Išsamiau nagrinėjant pagrindines SVKI sudedamąsias dalis, matyti, kad per visus m. Tai iš esmės lėmė naftos kainų eurais raida, kuri pirmiausia daro įtaką vartotojų skystojo kuro kainoms.

Ji taip pat turi įtakos dujų kainoms, tačiau poveikis yra netiesioginis, silpnesnis ir pasireiškia vėliau[ 14 ]. Šį sumažėjimą ir svyravimus visus metus iš esmės lėmė perdirbtų maisto produktų, ypač vaisių ir daržovių, kainų pokyčiai, daugiausia susiję su pereinamojo laikotarpio veiksniais, pavyzdžiui, staigiu su oro sąlygomis susijusiu padidėjimu liepos ir rugpjūčio mėn.

Perdirbtų maisto produktų kainos, atvirkščiai, visus metus iš esmės nekito.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011

Sausio ir vasario mėn. Tai lėmė ilgalaikio vartojimo ir vidutinės trukmės prekių — dviejų pramonės, neįskaitant energijos, prekių sudedamųjų dalių, kurių importo dalis yra didžiausia, todėl labai tikėtina, kad jas paveiks m. Trumpalaikio vartojimo prekių infliacija iš esmės tebebuvo stabili.

Dėl šių priežasčių gavybos procesų poveikis m. Vertinant vidaus paklausą, pasakytina, kad gamintojų kainų infliacija ne maisto vartojimo prekių pramonės šakose visus metus buvo tik robio vaivorykštės svorio kritimas tiek didesnė už nulį. Gamintojų kainų raida tarpinio vartojimo prekių pramonėje susijusi su dideliu žalios naftos ir kitų žaliavų kainų poveikiu ankstyvuose ir vėlesniuose kainų grandinės etapuose pagal vartojimo prekių kainas.

Ne maisto vartojimo prekių importo kainų ir valiutos kurso raida metiniai pokyčiai, procentais Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastabos: paskutiniai duomenys — m. NEK38 ir m. NEK38 — tai euro nominalusis efektyvusis kursas 38 svarbiausių euro zonos prekybos partnerių valiutų atžvilgiu. Suderinto vartotojų kainų indekso paslaugų sudedamosios dalies elementai paprastai yra gaminami vidaus rinkoje, o tai reiškia, kad paslaugų kainos turėtų robio vaivorykštės svorio kritimas glaudžiau susijusios su vidaus paklausos ir darbo sąnaudų pokyčiais.

Taigi nedideli pokyčiai, tikėtina, susiję su vis dar dideliu sąstingiu euro zonos produktų ir darbo rinkose. Vidaus sąnaudų spaudimas tebebuvo mažas Vidaus sąnaudų spaudimas, susijęs su darbo sąnaudomis, m. Atlygio vienam samdomajam darbuotojui ir vienetinių darbo sąnaudų augimas svorio metimo patarimai mokslas zonoje m.

Atlygio vienam samdomajam darbuotojui augimo tempas tebebuvo mažas. Vangų darbo užmokesčio spaudimą lėmė vis dar didžiulę darbo rinkos dalį apėmęs sąstingis, pastaraisiais metais darbo rinkose vykdomos struktūrinės reformos, kurios turėjo įtakos spartesniam darbo užmokesčio lankstumo mažėjimui kai kuriose euro zonos šalyse, ir maža infliacija[ 15 ].

Vidaus sąnaudų spaudimas, susijęs su pelno pokyčiais matuojamais kaip bendrasis likutinis pertekliusm. Tai gali reikšti, kad dėl prekybos sąlygų, gėrėjusių dėl nedidelių importo kainų pagrindinio m. Dėl šios priežasties pelnas vienam produkcijos vienetui buvo pagrindinis veiksnys, m.

Nusistovėjo ilgalaikiai infliacijos lūkesčiai m. Remiantis Profesionaliųjų prognozuotojų apklausos duomenimis, m. Pagal Consensus Economics m. Liepos mėn. Tačiau visus metus rinka pagrįsti ilgalaikiai infliacijos lūkesčiai vis dar buvo mažesni už apklausomis nustatytus infliacijos lūkesčius.

Grynosios infliacijos tendencijos: darbo užmokesčio raidos vaidmuo m. Šiame intarpe apžvelgiami kai kurie veiksniai, tikėtina, trukdę infliacijai augti, visų pirma, darbo užmokesčio reikšmė žemam infliacijos lygiui. Ši tendencija visų pirma buvo susijusi su tebesitęsiančiu vangiu paslaugų kainų kilimu, tačiau ją dar sustiprino tai, kad, šiek tiek atsigavęs nuo m. Kai kurie iš šių vangių pokyčių buvo nulemti mažų naftos ir kitų pasaulinių žaliavų kainų, netiesiogiai paveikusių specifinių paslaugų gamybos sąnaudų kainas pvz.

Be to, kadangi pasauliniu mastu kainos kito vangiai, tiesiogiai importuojamų vartojimo prekių kainos nekilo. SVKI, neįskaitant maisto produktų ir energijos, nuokrypis nuo ilgalaikio vidurkio ir pagrindinių sudedamųjų dalių poveikis metiniai pokyčiai, procentais; kaitos veiksniai, procentiniais punktais Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai.

Pastabos: raudona linija žymi suderinto vartotojų kainų indekso, neįskaitant maisto produktų ir energijos, metinio augimo tempo nuokrypį nuo ilgalaikio vidurkio, skaičiuoto nuo m. Poveikis pavaizduotas kaip nuokrypiai nuo ilgalaikio vidurkio. Vis dėlto pagrindiniai veiksniai, nulėmę sulėtėjusį grynosios infliacijos augimą, susiję su nedidele vidaus kainų ir sąnaudų kaita. Darbo užmokestis sudaro didelę gamybos sąnaudų dalį, ypač darbui imlesniame paslaugų sektoriuje.

Tačiau, pasikeitus nominaliajam darbo užmokesčio augimui, įmonėms nebūtinai daromas spaudimas keisti kainas, pavyzdžiui, jei pokyčius paskatino darbo našumo kaita. Taigi, vertinant darbo sąnaudų spaudimą, dažnai naudinga analizuoti vienetui tenkančias darbo sąnaudas, kurios skaičiuojamos kaip nominaliojo darbo užmokesčio augimo ir darbo našumo pokyčių rodiklio skirtumas. Be to, įmonės gali nuspręsti koreguoti savo pelno maržas, o ne kainas, reaguodamos į vienetui tenkančių darbo sąnaudų pokyčius.

Apibendrinant trumpalaikius svyravimus dėl darbo našumo pokyčių, atrodo, kad vienetui tenkančios darbo sąnaudos kito atsižvelgiant į darbo užmokesčio raidą praeityje[ 17 ].

Darbo užmokesčio augimas, vertinant pagal skirtingus rodiklius, m.

robio vaivorykštės svorio kritimas

Visų pirma, susiderėto darbo užmokesčio augimas mažai kito, palyginti su istoriškai mažais metiniais rodikliais, o atlygio vienam samdomajam darbuotojui arba už vieną dirbtą valandą augimas buvo dar mažesnis žr. Susiderėto ir faktinio darbo užmokesčio augimo skirtumas reiškia neigiamą darbo užmokesčio poslinkį, kuris gali būti vertinamas kaip spaudimas mažinti darbo užmokestį. Sektorių lygmeniu darbo užmokesčio augimas labai mažėjo tiek paslaugų rinkos sektoriuje, tiek pramonėje, neįskaitant statybos.

Taigi, kokie veiksniai lėmė, kad darbo užmokesčio augimas tebebuvo toks menkas? Darbo užmokesčio augimas euro zonoje metiniai pokyčiai, procentais Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Įprastas būdas įvertinti darbo užmokesčio augimą yra standartinio Filipso kreivės modelio taikymas. Taikant šį modelį, darbo užmokesčiai nustatomi vertinant infliacijos lūkesčius čia pasitelkiami lūkesčiai vertinant ankstesnes tendencijas[ 18 ]darbo našumą ir nedarbo lygį žr.

Išskaidžius darbo užmokesčio augimą į tokius veiksnius, galima matyti, kad mažesnį nei vidutinį darbo užmokesčio augimą m. Dėl poreikio mažinti nedarbo lygį ir darbo rinkos reformų keliose šalyse derybos dėl darbo užmokesčio buvo labiau orientuotos į užimtumą ir mažiau orientuotos į atlygį.

Taip pat esama duomenų, įrodančių, kad darbo užmokesčio mažėjimo nelankstumas euro zonoje apskritai menko, ypač stiprų neigiamą makroekonominį sukrėtimą patyrusiose šalyse[ 19 ]. Mažos infliacijos rodikliai kelerius pastaruosius metus galėjo įvairiai paveikti darbo užmokesčio augimą. Iš tiesų, galėjo būti daromas mažesnis spaudimas derantis dėl darbo užmokesčio, nes dėl mažų naftos kainų padidėjo samdomųjų darbuotojų darbo užmokesčio perkamoji galia.

Našumo augimas pastaruoju metu taip pat neigiamai paveikė darbo užmokesčio augimą, palyginti su ilgalaikėmis tendencijomis.

Kalbant apie ateitį, tikimasi, kad visų pirmiau aptartų veiksnių stabdantis poveikis darbo užmokesčio augimui pamažu išnyks. Pirma, tikimasi, kad darbo rinkos sąstingis ir toliau mažės, nes ekonomika atsigauna, o darbo rinkos reformos padeda kurti darbo vietas. Antra, atrodo, kad ankstesnio naftos kainų mažėjimo poveikis išblėso, todėl infliacija toliau augs, o varžantis poveikis susitarimams dėl darbo užmokesčio mažės.

Apibendrinant pasakytina, kad spaudimas didinti darbo užmokestį skatins grynosios infliacijos augimą. Darbo užmokesčio augimo suskaidymas remiantis Filipso kreivės modeliu metiniai pokyčiai, procentais; kaitos veiksniai, procentiniais punktais; vertės pagal nuokrypį nuo ilgalaikio vidurkio Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai.

Pastabos: pilka linija žymi atlygio vienam samdomajam darbuotojui metinio augimo tempo nuokrypį nuo ilgalaikio vidurkio. Poveikis įskaitant likučius pavaizduotas kaip nuokrypis nuo ilgalaikio vidurkio. Jis nustatomas pagal lygtį, kurioje atlygis vienam samdomajam ekologiškas plonas 2021 m dėl sezoniškumą pakoreguotos eilutės ketvirčio augimo tempas, apskaičiuotas metams išreikštas nurodant regresinį ryšį su jo paties atsilikimu, pavėluota infliacija, vieno samdomojo darbuotojo našumu, atsiliekančiu nedarbo lygiu ir konstanta.

Pinigų ir kredito robio vaivorykštės svorio kritimas Mažos palūkanų normos ir ECB pinigų politikos priemonių poveikis ir toliau lėmė pinigų ir kredito raidą. Pinigų kiekio augimas iš esmės tebebuvo stabilus m. Kadangi dėl labai mažų palūkanų normų ir plokščios pajamingumo kreivės likvidžių indėlių turėjimo alternatyviosios sąnaudos buvo mažos, P3 augimą toliau robio vaivorykštės svorio kritimas jo likvidžiausios sudedamosios dalys.

ECB nestandartinės priemonės, ypač turto pirkimo programa TPPtaip pat buvo svarbus pinigų kiekio pokyčius euro zonoje lėmęs veiksnys. P1 augimo tempas, kurį lemia paspartėjęs namų ūkių ir ne finansų bendrovių turimų vienos nakties indėlių augimas, buvo spartus, tačiau šiek tiek mažesnis, palyginti su m. P3 ir paskolos privačiajam sektoriui metiniai pokyčiai, procentais Šaltinis: ECB. Kalbant apie pagrindines P3 sudedamąsias dalis, pasakytina, kad prie tebevykstančio ne vienos nakties trumpalaikių indėlių P2 atėmus P1 mažėjimo, kuris stabdė P3 augimą, prisidėjo ir menkas atlygis už mažesnio likvidumo piniginį turtą.

Likvidžiųjų rinkos priemonių P3 atėmus P2kurios turi nedaug įtakos P3, augimo tempas šiek tiek padidėjo; tai lėmė stabilus pinigų rinkos fondų akcijų bei vienetų augimas ir padidėjęs bankų turimų trumpalaikių skolos vertybinių popierių kiekis. Pinigų kūrimą tebeskatino vidaus šaltiniai m. Dėl šios priežasties kredito privačiajam sektoriui augimas po truputį spartėjo.

Kita vertus, dėl ypač neigiamo metinio PFĮ ilgesnės trukmės finansinių įsipareigojimų neįskaitant kapitalo ir rezervų kitimo tempo P3 tebeaugo. Tai iš dalies lėmė sąlyginai plokščia pajamingumo kreivė, susijusi su ECB pinigų politikos priemonėmis, dėl kurios mažėja ilgesnės trukmės indėlių ir bankų obligacijų patrauklumas investuotojams.

3. Tavo priešų priešas – Simbolių romanas: Vidurdienis

Tam įtakos taip pat turėjo tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų TITROkaip alternatyvos ilguoju laikotarpiu finansuoti bankus rinkoje, patrauklumas.

P3 ir jo sudedamosios dalys metiniai pokyčiai, procentais; kaitos veiksniai, procentiniais punktais Šaltinis: ECB. P3 augimą ypač skatino skolos vertybinių popierių įsigijimas, vykdomas pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą VSPP žr. PFĮ kredito valdžios sektoriui, išskyrus Eurosistemą, įtaka, atvirkščiai, buvo neigiama žr. Euro zonos PFĮ grynojo išorės turto pozicija per bankus vykdomų euro zonos ne PFĮ grynųjų išorės įsipareigojimų pozicijos veidrodinis atspindys tebebuvo svarbiausias P3 metinį augimą stabdantis veiksnys žr.

Tai ypač lėmė tebesitęsiantis kapitalo nutekėjimas iš euro zonos ir tebevykdomas portfelių perbalansavimas didinant ne euro zonos investicinių priemonių dalį. Ši tendencija ypač susijusi su euro zonos vyriausybių obligacijomis, kurias pagal VSPP parduoda nerezidentai, nes taip gaunamos pajamos buvo daugiausia investuojamos į ne euro zonos priemones. Toliau pamažu gerėjo kredito augimo rodikliai Nuoseklus kredito augimo atsigavimas buvo susijęs su paskolų privačiajam robio vaivorykštės svorio kritimas pokyčiais žr.

PFĮ kredito euro zonos rezidentams įskaitant valdžios ir privatųjį sektorius metinis augimo tempas didėjo visus m.

Ypač padidėjo skolinimas ne finansų bendrovėms. Paskolų ne finansų bendrovėms metiniai augimo rodikliai buvo gerokai didesni, palyginti su m. Šiuos pokyčius lėmė tolesnis bankų finansavimo sąnaudų mažėjimas, kuriam įtaką darė ECB taikomos nestandartinės pinigų politikos priemonės, gerokai sumažinusios bankų paskolų palūkanų normas.

Kita vertus, konsoliduojami bankų balansai ir kai kuriose šalyse esantys vis dar aukšti neveiksnių paskolų lygiai toliau stabdo paskolų augimą. Be to, kaip parodė m. Per apklausą nustatyta, kad žemas bendras palūkanų normų lygis, susijungimų ir įsigijimų veikla, restruktūrizacija ir būsto rinkos perspektyvos yra svarbūs paskolų paklausos didėjimą skatinantys veiksniai.

  • Šaltinis: ECB.
  • Lieknėjimo prekyba en francais
  • Jis kilsteli užkritusią ant veido plaukų sruogą ir pažiūri į ją.
  • Вне всякого сомнения, таких цветов, как эти, на самом деле в природе не существовало.
  • Vandens draudimas svorio netekimui
  • Kaip numesti svorio endometriozė

Tokiomis aplinkybėmis TPP darė švelninamąjį poveikį kredito standartams, o ypač kreditavimo terminams ir sąlygoms. Bankai taip pat tvirtino, kad papildomas likvidumas, kurį užtikrino TPP ir TITRO, buvo naudojamas paskoloms bei finansavimui iš kitų šaltinių pakeisti.

Jie nurodė, kad ECB neigiama palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe didino skolinimo apimtį, o paskolų maržas — mažino. Namų ūkiams ir ne finansų bendrovėms taikomos bankų paskolų palūkanų normos pasiekė istoriškai žemiausią lygį Dėl ECB vykdomos skatinamosios pinigų politikos, pagerėjusių balansų ir mažėjančio finansų rinkų susiskaidymo bankų sudėtinės finansavimosi sąnaudos pradėjo mažėti — jos pasiekė istoriškai žemiausią lygį.

Pasinaudodami finansavimosi sąnaudų mažėjimu nuo m. Be to, sumažėjo ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams taikomų bankų paskolų palūkanų normų skirtumai įvairiose šalyse. Sudėtinės bankų paskolų ne finansų bendrovėms ir namų ūkiams palūkanų normos metinės palūkanų normos, procentais Šaltinis: ECB.

Pastaba: sudėtinės bankų paskolų palūkanų normos rodiklis skaičiuojamas agreguojant meghan trenerio svoris ir ilgalaikes palūkanų normas naudojant naujų sandorių sumų 24 mėn. Fiskalinė politika ir struktūrinės reformos m. Euro zonos valstybių skolos ir BVP santykis toliau mažėjo.

Tačiau kai kuriose šalyse skolos lygis tebėra aukštas, todėl reikalingos tolesnės pastangos ir labiau augimą palaikanti fiskalinė politika, kad valstybės skolos rodikliai stabiliai mažėtų.

robio vaivorykštės svorio kritimas

Aktyviau įgyvendinamos reformos verslo ir reguliavimo aplinkoje padėtų didinti euro zonos augimo potencialą. Be to, reikalingos visapusiškos darbo rinkos reformos užimtumui didinti. Ši prognozė yra iš esmės tokia pati kaip ir Europos Komisijos m.

Deficitas sumažėjo dėl mažesnių palūkanų mokėjimų ir palankios ciklinės pozicijos, jie atsvėrė prastėjantį dėl cikliškumo pakoreguotą pirminį balansą. Sumažėjęs bendrasis euro zonos fiskalinis deficitas buvo susijęs su pagerėjusiomis daugelio euro zonos šalių fiskalinėmis pozicijomis. Eurosistemos ekspertų makroekonominės prognozės. Euro zonos fiskalinė robio vaivorykštės svorio kritimas, kurią rodo dėl cikliškumo pakoreguoto pirminio balanso pokytis, atėmus valstybės paramos finansų sektoriui poveikį biudžetui, m.

Tai buvo daugiausia susiję su diskretinėmis fiskalinėmis priemonėmis pajamų pusėje, tokiomis kaip tiesioginių mokesčių mažinimas kai kuriose euro zonos šalyse.

Tokią padėtį taip pat parėmė gana dinamiškas socialinių išmokų ir tarpinio vartojimo augimas. Taip pat yra duomenų, kad kai kurios šalys galėjo panaudoti dalį palūkanų santaupų pirminėms išlaidoms didinti, o ne savo valstybės skolos lygiui mažinti ar atsargoms kaupti. Pabėgėlių srautas padarė mažesnį poveikį valstybės finansams nei praėjusiais metais. Euro zonos valstybės skolos rodiklis toliau mažėjo m. Remiantis m. Geresnį skolos rodiklį m. Pagrindiniai veiksniai, lėmę valdžios sektoriaus skolą procentais, palyginti su BVP Šaltiniai: Eurostatas ir m.

Tačiau kai kuriose šalyse valstybės skolos lygis tebėra aukštas ir netgi didėja. Tai kelia vis didesnį susirūpinimą, kadangi didelė valstybės skolos našta daro ekonomiką pažeidžiamesnę esant makroekonominiams sukrėtimams ir finansų rinkos nestabilumui ir riboja fiskalinės politikos galimybes švelninti sukrėtimų poveikį[ 21 ]. Taigi, valstybės, kuriose didelis skolos ir BVP santykis, turi itin stengtis užtikrinti, kad jų valstybės skolos rodikliai stabiliai mažėtų ir visiškai atitiktų Stabilumo ir augimo pakto SAP reikalavimus.

Skolos tvarumo rizikos mažinimas taip pat itin svarbus vertinant ilgesnio laikotarpio perspektyvą, atsižvelgiant į esminius iššūkius dėl gyventojų senėjimo, susijusius su didėjančiomis pensijų, sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos išlaidomis. Europos Komisijos ataskaitoje dėl sveikatos priežiūros nustatyti pagrindiniai reformų poreikiai ES šalyse, kad būtų sumažintas robio vaivorykštės svorio kritimas ir ilgalaikės globos išlaidų spaudimas[ 22 ].

Nevienoda įvairių šalių turima fiskalinė erdvė Nors tolesnės fiskalinės konsolidacijos pastangos keliose euro zonos šalyse yra būtinos fiskaliniam tvarumui užtikrinti, kitos šalys kaip suliekninti langus 10 fiskalinės erdvės, visiškai atitikdamos SAP reikalavimus.

SAP suteikia šiek tiek lankstumo, kuris gali būti palankus įgyvendinant stabilizavimo poreikius nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, SAP suteikia šiek tiek veikimo laisvės viešųjų investicijų ir struktūrinių reformų sąnaudų srityje. Fiskalinės erdvės dydis ir jos panaudojimas įvairiose euro zonos šalyse skyrėsi.

Kai kurios šalys, tokios kaip Vokietija, pasinaudojo turima fiskaline erdve, pavyzdžiui, kad prisitaikytų prie didelio pabėgėlių antplūdžio poveikio biudžetui. Šalims, neturinčioms fiskalinės erdvės, atvirkščiai, teko įgyvendinti fiskalines priemones, kad užtikrintų SAP reikalavimų laikymąsi.

Kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Italijai, Latvijai ir Lietuvai, taip pat buvo naudinga galimybė turėti didesnį deficitą; ją suteikia SAP nuostata dėl lankstumo viešųjų investicijų, pensijų reformų ir struktūrinių reformų srityse. Norėdamos tinkamiausiai pasinaudoti turima fiskaline laisve, šalys turėtų savo politikos veiksmus orientuoti į gerai suplanuotas viešųjų investicijų išlaidas, kurios galėtų daryti ilgalaikį poveikį ekonomikos augimui vidutiniu laikotarpiu.

Nors makroekonominio poveikio mastas nėra aiškus, galima tikėtis, kad viešosios investicijos turės teigiamą poveikį paklausai ir padidins potencialią produkcijos apimtį, didindamos valstybės kapitalo atsargas[ 23 ]. Be to, šalys turėtų siekti palankesnės augimui fiskalinės politikos, kad paremtų ekonomikos stabilizavimą. Kalbant apie išlaidas, pažymėtina, kad išlaidų peržiūros yra vilčių teikiantis būdas nustatyti išlaidas, kurios nebūtinai kelia gerovę, tačiau padėtų užtikrinti efektyvesnį valstybės lėšų panaudojimą.

O kalbant apie pajamas, pabrėžtina, kad kai kuriose šalyse mokesčių sistemos palankumo augimui didinimas ir kova su mokesčių vengimu yra svarbios reformų sritys. Kalbant konkrečiau, pasakytina, kad darbo jėgos mokesčių pleišto, t. Nevienodas ES fiskalinių taisyklių laikymasis Šalys turi užtikrinti griežtą SAP nuostatų laikymąsi ir laiku vykdomą skolos tvarumo rizikos mažinimą.

Fiskalinės konsolidacijos procesas tebevyksta ir padėjo kelioms šalims užbaigti perviršinio deficito procedūras PDP. Iš euro zonos šalių m.

robio vaivorykštės svorio kritimas

Vis dėlto keliose euro zonos šalyse Europos Komisija nustatė dideles konsolidavimo spragas SAP reikalavimų atžvilgiu m. Tačiau dėl to atitinkamos SAP procedūros iš esmės nebuvo griežtinamos[ 26 ]. Pavyzdžiui, kalbant apie m. Tačiau, remdamasi skaitinio lyginamojo skolos rodiklio ir arba atitinkamų veiksnių vertinimu, kaip numatyta SAP, ji nusprendė nepradėti PDP. Be to, nepaisant Ispanijos ir Portugalijos nesugebėjimo imtis efektyvių veiksmų, m.

Taryba laikėsi Komisijos rekomendacijos netaikyti baudų. Ispanijos PDP terminas buvo pratęstas dvejiems metams — iki m. Portugalijos, kuri patyrė finansų sektoriui teiktos paramos fiskalines sąnaudas, PDP terminas buvo pratęstas vieniems metams — iki m.

Stounhendzo Palikimas by Sam Christer

Be to, Komisija nepateikė pasiūlymo sustabdyti tam tikrų Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų dalių teikimą. Europos Komisija paskelbė m. Ji nustatė, kad šešioms šalims, kurioms taikoma prevencinė dalis, t. Kalbant apie šalis, kurioms taikoma korekcinė dalis, pasakytina, kad Prancūzija ir Ispanija, pateikusi patikslintą biudžeto plano projektą, buvo įvertintos kaip iš esmės atitinkančios SAP nuostatas. Manoma, kad Portugalija viršijo reikšmingo nukrypimo ribą, nors ir labai nedaug.

Euro grupė pareiškė, kad valstybės narės, kurioms tebetaikoma SAP korekcinė dalis, turėtų užtikrinti, kad būtų laiku ištaisyta perviršinio deficito padėtis, vėliau — kad būtų tinkamai artėjama prie vidutinės trukmės tikslo ir kad būtų laikomasi skolos taisyklės[ 28 ]. Robio vaivorykštės svorio kritimas potencialiam augimui būtinos geresnės institucijos Nors ekonomika atsigauna, kalbant apie jos augimą, pasakytina, kad euro zona tebepatiria vidutinio laikotarpio ir ilgalaikių struktūrinių iššūkių.

Lėtas darbo našumo augimas, aukštas skolos lygis ir struktūrinis nedarbas trukdo spartesniam ekonomikos augimui, todėl reikia didinti pasiūlos politikos poveikį. Pateikta daug įrodymų, kad menkas BVP ir užimtumo augimas susijęs su prastesne nacionalinių institucijų kokybe pvz.

Iš tiesų, patikimos institucijos ir ekonominės struktūros yra būtinos euro zonos atsparumui ir ilgalaikei gerovei užtikrinti žr. Ryšys tarp institucijų ir augimo Europoje x ašis: institucijų kokybė m. Pastabos: institucijų kokybė matuojama kaip šešių Pasaulio banko pasaulinių valdymo rodiklių nuomonė ir atskaitomybė, vyriausybės efektyvumas, teisinė valstybė, reguliavimo kokybė, korupcijos kontrolė, politinis stabilumas ir smurto nebuvimas vidurkis.

Y ašyje numatomas augimas yra paprastos vijimosi regresijos rezultatas, kur vidutinis BVP vienam gyventojui augimas — m. Kai kurie rodikliai rodo, kad reformų sparta euro zonoje reikšmingai sulėtėjo po m.

Reformų sulėtėjimas nuvilia, kadangi jau yra pavyzdžių, kaip krizės metu įgyvendintos patikimos ir gerai suplanuotos reformos davė reikšmingą naudą jas įgyvendinusioms euro zonos šalims[ 32 ]. Lėtas reformų įgyvendinimas kelia nerimą dėl euro zonos augimo ir užimtumo perspektyvų ir stabdo būtiną tolesnį pinigų sąjungos gebėjimo absorbuoti sukrėtimus stiprinimą. Pažanga įgyvendinant m.

robio vaivorykštės svorio kritimas

Europos Komisijos konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas parodyta 1 lentelėje. Akivaizdu, kad reformų įgyvendinimas euro zonos šalyse buvo gana ribotas.

Pavyzdžiui, nė viena rekomendacija nebuvo įgyvendinta visiškai, o esminė pažanga buvo padaryta įgyvendinant vos dvi rekomendacijas. Tačiau m. Kalbant apie fiskalines struktūrines reformas, pasakytina, kad veiksmai ir toliau buvo sutelkti į darbo jėgos mokesčių pleišto mažinimą, o kai kurios euro zonos šalys taip pat bandė didinti viešojo administravimo ir mokesčių surinkimo efektyvumą.

Kalbant apie darbo rinkos reformas ar priemones konkurencijai paslaugų sektoriuje didinti, pasakytina, kad daugelyje euro zonos šalių padaryta pažanga buvo gerokai mažesnė arba jos apskritai nebuvo.

Tais atvejais, kai reformos buvo pradėtos, jos dažniausiai buvo vykdomos nesuderintai. Tai reiškia, kad nebuvo atsižvelgta į potencialiai svarbius atvejus, kai skirtingos reformų sritys galėtų papildyti vieną kitą, ir nepasinaudota galimybe užtikrinti didesnį paklausą skatinantį poveikį, kuris susijęs su atsirandančiais lūkesčiais, kad ateityje pajamos didės[ 33 ].

Žvelk toliau nei saulėgrįžos saulė ir laukpatekantjauno mėnulio. Dalykai, kurie pradžioje atrodys blogi, vėliau taps geri. O kurie atrodys geri, taps blogi. Gyvenimas - tai balansavimas ir sprendimai. Atleisk man už tai, kad nebuvau šalia, kad nepasakiau ir ne­ parodžiau tau, kad mylėjau tave ir tavo mamą labiau nei ką nors kita savogyvenime.

Nuolankus, atgailaujantis ir mylintis tėtis Natanielis Per daug, kad galėtum suprasti. Per daug, kad suprastum viską iš karto. Jis švelniai braukia pirštų galais per laišką. Aš taip didžiuojuosi tavimi Neįtikėtina, bet jis pajaučia, lyg tė­ vas tiestų į jį rankas. Atrodo, lyg kalinys ir jo lankytojas, at­ skirti stiklo, uždeda rankas atsisveikinimui, liesdami vienas kitą emociškai, bet ne fiziškai.

Nematoma pertvara tarp gyvenimo 2 7 ir mirties. Laiškas tapo stiklo siena, tėvo pasirinktu būdu atsi­ sveikinti. Megan stebi nesikišdama, tik retkarčiais žvilgteli į laikro­ dį ant riešo ir išsiduoda, kad bando nuslopinti didėjančią kaltę prieš sergančią keturmetę, laukiančią jos pas močiutę. Ji mato, kad savižudžio laiškas labai paveikė Gideoną. Jis nereaguoja.

Jo sąmonė, prisipildžiusi širdgėlos, tampa lyg vatinė. Gal galima būtų susitarti pasi­ matyti su jumis rytoj? Jis bando pabusti iš sąstingio. Jis turi labai daug klausimų. Ir dabar jie pasipila lauk. Kur jis buvo? Kokiu laiku? Kelis kartus iššovė iš jo vie­ tinėje šaudykloje. Megan pereina prie sunkesnės dalies.

Oficialiai jį jau atpažino namų tvarkytoja - moteris, kuri jį surado. Taigi, nėra būtinybės, bet jei jūs norite, galiu tai sutvarkyti. Jis nežino, ką atsakyti. Jis tikrai nenori matyti, kas liko iš jo tėvo, kai šis paleido kulką sau į galvą. Bet jaučia, kad tai jo pa­ reiga. Ar bus blogai, jei jis atsisakys? Ar to iš jo tikimasi? Inspektorė atstumia kėdę ir atsistoja.

Jei ji nesiims iniciaty­ vos, gedintis sūnus laikys ją čia iki vidurnakčio. Žinau, kadjau vėlu, - jis paima laišką, sulanksto jį ir įdeda atgal į dėmėtą voką. Jis atsargiai įsideda robio vaivorykštės svorio kritimas į vidinę švarko kišenę. Ir dėkui už kantrybę tokiu vėlyvu metu. Sutarsime laiką. Jis paima kortelę ir išeina paskui ją iš kambario. Ji palydi jį pro rakinamas duris į šaltą tamsią naktį ir dabar jau ištuštėjusią gatvę.

Kai durys užjo užsitrenkia, Gideonas pasijaučia sugniuždytas. Gideonas anksčiau čia nėra buvęs ir rasti namą tamsoje pa­ sirodo labai keblu. Užtrunka daugiau nei valandą. Gailisi nepa­ galvojęs iš anksto.

Galėjo užsisakyti kambarį viešbutyje ar pa­ prašyti policijos ko nors jam paieškoti. O dabar nėra kur nakvoti ir vienintelė išeitis - įsilaužti į namus. Riebalų deginimo banglentė jo tėvo darbo vaisius atrodo įspūdingai.

Sis namas turėtų kainuoti dešimt milijonų svarų, gal daugiau. Gideonas įvažiuoja pro aukštus metalinius vartus į tamsų ir lyg kapinės niūrų sodą.

Toliau keliukas tęsiasi beveik puskilo­ metrį, iki apsuka marmurinę klombą su įmantriu fontanu, kuris yra apšviestas, nors neveikia. Pro švytinčius senų medžių lapus sklinda švelni, gelsva sodo žibintų šviesa.

Jis išjungia variklį ir minutėlę sėdi robio vaivorykštės svorio kritimas į seną namą. Tuščias kevalas be gyvybės. Gideonas išlipa ir eina plytelėmis grįstu taku aplink rytinį namo sparną.

Raktų jis neturi, bet gal nekils bėdų dėl to, kad įsilaužė į namus, kurie jam ką tik buvo palikti. Staiga įsižiebia apsaugos šviesos ir priverčia jį prisimerkti. Palei gyvatvorę ir pamiškėje netoli namo kažkas greitai pasisle­ pia. Turbūt lapės arba kiškiai, pagalvoja jis. Jo akis patraukia apsaugos dėžutė sienos pakrašty. Turbūt neveikia. Jei ketini nusižudyti, juk nejungi aliarmo. Ir jei poli­ cija nesivargino užrakinti įvažiavimo vartų, vargu ar jie skam­ bino saugos tarnybai pasiteirauti kodo ar paprašyti paskirti sargą.

Jis pasižiūri pro stiklą vidun į keistoką prie namo prijungtą oranžeriją, bet daužti nesiryžta. Kiek toliau pamato sandėliavi­ 30 mo ir skalbimo patalpą. Šios durys naujoviškos. Tokias pigiau kainuos pakeisti. Gero spyrio bato kulnu turėtų pakakti. Smūgio netoli spy­ nos. Jis pasižiūri iš arčiau. Verčiau patyrinėti prieš paleidžiant kojas į darbą.

Durų stakta ties rankena, atrodo, jau yra apgadinta. Pastumia duris ir jos atsidaro. Atidaryti vartai ir dar sugadintos durys, kurios turėjo būti atitvertos apsaugine juosta.

Stounhendzo Palikimas by Sam Christer | PDF

Viduje justi sausas nevėdintas oras. Pro čia įėjo policija? Spon­ taniškas smūgis ir įsilaužimas po to, kai paskambino išsigandusi namų tvarkytoja? Jis įjungia šviesą ir supranta, kad pastarosios jo mintys nėra logiškos. Jo tėvą suradusi valytoja greičiausiai turėjo raktą.